Värmesystem

Värmesystem

Det lönar sig att satsa på ett välfungerande och högklassigt värmesystem. Vi hjälper dig att bedöma om det är bergvärme, olja eller fjärrvärme som passar dig och din fastighet bäst.

Vi saluför värmesystem tillverkade av Termocal, Ariterm och Thermia, därtill golvvärme från Roth och Uponor samt pumpar och utrustning från Ouman, Grundfos, Kolmeks och ABS.

Vi utför rörmontage med traditionella kopparrör och stålrör, men använder oss även av PEX-rör och kompositrör. Kompositrör är förhållandevis nytt för nejden och kan användas för både värme- och vattensystem. Det är en förmånlig lösning med lätta rör med färdig yta. Kompositrören tillverkas av Unipipe och Uponor. Våra montörer har fått specialutbildning för montage av kompositrör.