Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett ekologiskt och på lång sikt förmånligt uppvärmningsalternativ.

Vi har installerat fjärrvärmecentraler och -aggregat i flera höghus och egnahem i Jakobstad. I bl.a. Edsevö och Purmo installerades områdesvärme från flisvärmecentraler i samarbete med Pedersöre Värme.

Alfa Laval, GST och WTT har lösningar för både egnahem och våningshus.