Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Vill du inreda ett nytt badrum eller ska fastighetsbolaget sanera rörsystem och badrum?
Vi förser dig med högklassig inredning och utför installationsarbetet med yrkesskicklighet.

Rör- och badrumssaneringar är Rörmans starka kort sedan länge.
Vi utför rörmontage med traditionella kopparrör och stålrör, men använder oss även av PEX-rör och kompositrör. Kompositrör är förhållandevis nytt för nejden och kan användas för både värme- och vattensystem. Det är en förmånlig lösning med lätta rör med färdig yta. Kompositrören tillverkas av Unipipe och Uponor. Våra montörer har fått specialutbildning för montage av kompositrör.