Sanering

Sanering

Vi koordinerar rör- och badrumssanering i våningshus enligt nyckeln i handen-princip. Vi samarbetar med flera olika parter för att ge kunden en smidig lösning. Vi byter vatten- och avloppsrör samt renoverar bostädernas badrum/tvättutrymmen.

I Jakobstad har vi bl.a. sanerat följande bostadsbolag:

Bab Gropen
Bab I-Pricken
Bab Styrmansgatan 4
Fab Alholmsgatan 5
Bab Pinnonäsgatan 36
Bab Pinnonäsgatan 26 och 28
Bab Sydpricken
Bab Skutnäsgatan 20
Bab Himmelsbergsgatan 2

Bab Gunborg "Stjärnhuset"
Bab Genvägen 6
Bab Herrholmsgatan 16
As Oy Dii-Na, Kråkholmsv.34
Bab Pedersesplanaden 7
Bab Pedersesplanaden 10
Fab Aravakruunu